Rezerwaty

Zbiornik „Żelizna”

Zbiornik Żelizna

Zbiornik Żelizna to doskonałe miejsce wypoczynkowo-rekreacyjne. Za sprawą regularnego zarybiania i dobrych warunków do rozrodu i wzrostu ryb, jest idealną lokalizacją rozwoju rybołówstwa. Nie bez powodu więc zalew jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez wędkarzy z dalekich okolic miejsc. Nie sposób nie wspomnieć także o otoczeniu, które za sprawą występowania wielu rzadkich gatunków, objęte jest prestiżowym programem chronionego krajobrazu „Natura 2000″.  Dzięki niewątpliwie niezwykłym atrybutom środowiska naturalnego, Zbiornik Żelizna, jest idealnym miejscem dla miłośników przyrody.

 Zbiornik Żelizna (2) Zbiornik Żelizna (3) Wschód słońca DSC_4359


Rezerwat „Liski” (129 ha)

Tereny Rezerwatu Liski

Zamierzeniem, utworzonego w 1981 roku florystycznego i leśnego rezerwatu przyrody „Liski”  jest utrzymanie lasu w naturalnej, pierwotnej formie z zachowaniem wielu unikatowych gatunków roślin. W zróżnicowany drzewostan 130 hektarowego rezerwatu wchodzą m.in. okazałe dęby oraz sosny o wymiarach pomnikowych, których wiek określa się na około 300 lat.


Rezerwat „Omelno” (27 ha)

Czarny Las w Zahajkach

Rezerwat „Omelno” został utworzony w 1965 roku z inicjatywy lokalnego strażnika łowczego Franciszka Łobejko. Przedmiotem ochrony, według aktu powołującego, było zachowanie lasu lipowego pochodzenia naturalnego. Tak liczny udział lipy w drzewostanie, poparty widoczną obecnością tego gatunku w niższych warstwach, jest rzadkością w skali całego kraju. W skład drzewostanu wchodzą także: grab zwyczajny, dąb szypułkowy, jesion wyniosły, osika. Najstarsze dęby osiągają wiek 300 lat, zaś pozostałe drzewa ok. 130 lat. Walory rezerwatu dodatkowo podnoszą uważane za rzadkie gatunki roślin, takie jak: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, jaskier kaszubski oraz bluszcz pospolity efektownie porastający drzewa rezerwatu.