Turystyka

Tereny Zahajek

Na terenie Gminy Drelów istnieją świetne warunki do stworzenia bazy turystycznej. Istotnym walorem są zwarte kompleksy leśne, szczególnie w północnym rejonie. Lasy zajmują blisko 40% powierzchni gminy (8900 ha) dzięki czemu Drelowszczyzna, zważywszy również na brak przemysłu ciężkiego, cechuje się wyjątkowo czystym powietrzem. Szczególnie atrakcyjne warunki środowiska przyrodniczego i jednoczesna dostępność komunikacyjna zapewnia doskonałe warunki wypoczynkowe.